Uchwała Nr ZO/072/22o z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach łączonych o sygn.: KER/096/22 oraz KER/100/22