Uchwała Nr ZO/072/23u z dnia 13 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/081/23