Uchwała Nr ZO/073/22o z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/102/22