Uchwała Nr ZO/074/20u w sprawie Shrimp House z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/174/20