Uchwała Nr ZO/074/22u z dnia 2 listopada 2022 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/104/22 B2B