Uchwała Nr ZO/075/22o z dnia 7 grudnia 2022 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/137/22 B2B