Uchwała Nr ZO/076/20u w sprawie Nivea Polska Sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/160/20