Uchwała Nr ZO/077/20u w sprawie Henkel Polska Sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/173/20