Uchwała Nr ZO/078/21u z dnia 8 września 2021 Zespołu Orzekającego w sprawie odwołania od Uchwał nr ZO/041/21u, ZO/042/21u oraz ZO/043/21u