Uchwała Nr ZO/078/23o z dnia 30 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/085/23