Uchwała Nr ZO/079/20u w sprawie Opel Poland Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/175/20