Uchwała Nr ZO/079/21u z dnia 1 września 2021 Zespołu Orzekającego w sprawie odwołania od Uchwały nr ZO/052/21u