Uchwała Nr ZO 08/12 w sprawie reklamy firmy KINO ŚWIAT Sp. z o.o.