Uchwała Nr ZO 08/12 w sprawie reklamy firmy KINO ŚWIAT Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 08/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/128/11/01 – K/128/11/02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Patrycja Nowakowska — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Magdalena Czaja — członek,

na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/128/11/01 – K/128/11/02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko KINO ŚWIAT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy zewnętrznej typu billboard

postanawia oddalić skargi.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/128/11/01 – K/128/11/02.
Przedmiotem skarg była reklama billboardowa filmu pt. Baby są jakieś inne”.

Pierwszy Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama filmu „Dlaczego baby są inne” reż. Marek Koterski, przedstawia nagie piersi kobiety. Zakryte są sutki, lecz tylko częściowo, ponieważ części te również zostały w pewnym stopniu uwidocznione. Plakat w zrozumiały sposób narusza godność moją jak również innych kobiet, a także zasady etyczne i moralne, nie mówiąc o zasadach kultury. Nie rozumiem dlaczego zmusza się nas abyśmy były świadkami wszędobylskiej kobiecej „golizny”, często wulgarnej. Karygodne jest to, że idąc z mężem czy dzieckiem na spacer – po prostu ulicą – napotykamy na roznegliżowane panie. Nie potrzeba pokazywać kobiety topless (bo małe skrawki okrycia i tak nie zasłaniają wszystkiego, więc po co są?) aby pokazać, że kobiety są inne. Każdy dobrze o tym wie. Jak można też kobietę sprowadzać do gołych piersi? czy tylko tym się różnimy? Karygodne jest przedstawianie publiczne nagich piersi w takim miejscu! Jedyna odpowiedź na takie zachowanie jest taka, że próbowano przyciągnąć widzów „golizną”, a to jest niedopuszczalne. Gdzie są prawa ludzi, którzy nie życzą sobie „golizny” występującej dosłownie wszędzie? Jest jej pełno w filmach, reklamach, sklepach spożywczych połączonych z dystrybucją gazet, kioskach. Dlaczego musimy znosić tę „goliznę” nawet w miejscach publicznych jakimi są ulice? Jak my kobiety mamy się czuć, gdy sprowadza się nas do gołych piersi i jak mamy wytłumaczyć naszym dzieciom, że takie przedstawianie kobiety jest złe? Naturalnym jest, że plakat ten wprowadza wielu ludzi w zażenowanie i rozgoryczenie oraz niesmak. Proszę więc o pozytywne rozpatrzenie mojej skargi.”.

Drugi Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Plakat ten jest kolejnym przykładem przedmiotowego potraktowania kobiety przez media, producentów filmu i reklamodawców. Najwyraźniej osoby odpowiedzialne za stworzenie tego plakatu uznały, że potencjalnych widzów nic nie przyciągnie w takim stopniu jak kobiece piersi dla niepoznaki zasłonięte gwiazdkami. Uważam to za żenujące i skandaliczne – sam tytuł też jest niesmaczny, ale to już oczywiście kwestia gustu, a osoby odpowiedzialne za niego na pewno tłumaczyłyby, że „to przecież tylko żartobliwe stwierdzenie”. Mam jednak nadzieję, że zrozumiale wytłumaczyłam, dlaczego mam problem z tym plakatem.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama przedstawiająca kobiece piersi z zakrytymi sutkami przez czerwone gwiazdki nie narusza dobrych obyczajów. Przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści w ramach przyjętych norm etycznych, ponieważ nie uwłacza godności kobiet.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.