Uchwała Nr ZO 08/13 w sprawie reklamy firmy Walmark Sp. z o.o.