Uchwała Nr ZO 08/15 w sprawie reklamy firmy Rogowski Development Sp. z o.o.