Uchwała Nr ZO 08/18 w sprawie reklamy zewnętrznej Pink Shop