Uchwała Nr ZO/080/23u z dnia 30 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/089/23