Uchwała Nr ZO/081/23u z dnia 30 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/087/23