Uchwała Nr ZO/083/20u w sprawie www.hejalbert.pl z dnia 16 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/185/20