Uchwała Nr ZO/084/20u w sprawie Polkomtel Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/189/20