Uchwała Nr ZO/087/20u w sprawie Allegro.pl Sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/198/20