Uchwała Nr ZO 09/07 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.