Uchwała Nr ZO 09/08 w sprawie reklamy firmy Hamida Pharma Poland Sp. z o.o.