Uchwała Nr ZO 09/10 w sprawie reklamy firmy BRE Bank S.A.