Uchwała Nr ZO 09/14 w sprawie reklamy firmy ORLEN OIL Sp. z o.o.