Uchwała Nr ZO 09/17 w sprawie reklamy firmy Lidl Sp. z o.o. sp. k.