Uchwała Nr ZO/090/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/167/21