Uchwała Nr ZO/092/21u z dnia 22 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/157/21