Uchwała Nr ZO/093/21u z dnia 15 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn. Akt: KER/162/12, KER/163/21, KER/164/21, KER/165/21, KER/166/21