Uchwała Nr ZO/094/21u z dnia 15 września 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. Akt: KER/126/21