Uchwała Nr ZO/096/21u z dnia 6 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/154/21