Uchwała Nr ZO 10/12 w sprawie reklamy firmy Nokia Poland Sp. z o.o.