Uchwała Nr ZO 10/15 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.