Uchwała Nr ZO 100/13 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o.