Uchwała Nr ZO 100/16 w sprawie reklamy firmy Nestle Polska S.A.