Uchwała Nr ZO 100/17 w sprawie reklamy internetowej firmy MR Corp