Uchwała Nr ZO 101/13 w sprawie reklamy firmy PKO BP S.A.