Uchwała Nr ZO 101/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Unilever Polska