Uchwała Nr ZO 102/12 w sprawie reklamy firmy Preciado Sp. z o.o.