Uchwała Nr ZO 102/13 w sprawie reklamy firmy NUTRICIA Polska Sp. z o.o.