Uchwała Nr ZO 102/14 w sprawie reklamy firmy Park Wodny Bania Sp. z o.o.