Uchwała Nr ZO 102/15 w sprawie reklamy firmy Deutsche Bank Polska SA