Uchwała Nr ZO 102/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Michau Enterprises LTD