Uchwała Nr ZO 102/18/54u w sprawie reklamy telewizyjnej ręczników papierowych marki Regina