Uchwała Nr ZO 103/13 w sprawie reklamy firmy NUTRICIA Polska Sp. z o.o.