Uchwała Nr ZO 103/14 w sprawie reklamy firmy T-Mobile Polska SA