Uchwała Nr ZO 103/18/55u w sprawie reklamy internetowej marki Head & Shoulders