Uchwała Nr ZO/103/19/42o w sprawie reklamy telewizyjnej Audisin