Uchwała Nr ZO/103/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/158/21