Uchwała Nr ZO 104/12 w sprawie reklamy firmy Unilever Polska Sp. z o.o.